facebook.com/umraniyekaymakamligi  twitter.com/TC_Umraniye
T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


Bulunduğunuz Yer: Kamu Hizmet Standartları

 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hizmet Standartları Tablosu
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

ÜMRANİYE KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ (EN GEÇ)

1

BARINMA YARDIMLARI (KİRA)

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

4. Barınma ihtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu/Kira Kontratı

 

15 GÜN

2

SOSYAL DESTEK YARDIMLARI (Bir Defaya Mahsus Para/  Periyodik Nakit

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

4. Yardım Talebini içeren Belgeler

15 GÜN

3

EĞİTİM YARDIMLARI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

4. Öğrenci Belgesi

 

15 GÜN

4

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞNT)

1. SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu

2. Anne Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

3. Öğrenci Belgesi

Not: Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır.

İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

 

 

14 GÜN ?

 

5

ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI (ŞNT)

1. SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu

2. Anne Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

Not: Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

 

14 GÜN ?

6

ÖZÜRLÜ İHTİYAÇ YARDIMLARI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu

2 Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

4. Medikal malzeme kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu

5. Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olanlardan araç bedelinin, tabi  olduğu kurumca karşılanmadığına dair belge

 

14 GÜN

7

AFET DESTEKLERİ

(Deprem,Yangın,Sel vb.)

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu

Başvuru Dilekçesi 

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.

14 GÜN

8

TERÖR ZARAR YARDIMI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

4. Terör zararı tespit tutanağı

14 GÜN

9

PROJE DESTEKLERİ (GELİR GETİRİCİ PROJELER)

1. Fayda sahibi başvuru formu

2. Proje hazırlama formatı

3. Proje başvuru formu

4.Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi

5. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık,    diploma, sertifika vs.)

Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir..

 

30 GÜN

10

PROJE DESTEKLERİ

1. Fayda sahibi başvuru formu

2. Proje hazırlama formatı

3. Proje başvuru formu

 

Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

 

30 GÜN

 

NOT: Yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanılmak üzere başvurulması için 3294 sayılı kanunun 2.  Maddesi gereğince başvuru sahiplerinin ve eşlerinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olamama şartı aranmaktadır. Ancak, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlüler, tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarca karşılanamayan kısmı için özürlü ihtiyaç yardımı almak üzere başvurabilirler.

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

İlk Müracaat Yeri                :                                                              İkinci Müracaat Yeri : 

İsim                          : Fatih AYDIN                                                   İsim                   :  Mustafa ÇEK

Unvan                       : Vakıf Müdürü                                                 Unvan                 :  Ümraniye Kaymakamı

Adres                       :Alemdağ Caddesi, No:137                           Adres                   :  Ümraniye Kaymakamlığı /İSTANBUL

                                    Sondurak/Tapu Kadastro Yanı

Tel.                           :0 216 344 48 23                                                Tel.                      :  0 216 316 52 54

Faks                         :0 216 412 30 39                                                Faks                    :  0 216 344 37 08