facebook.com/umraniyekaymakamligi  twitter.com/TC_Umraniye
T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


Bulunduğunuz Yer: İlçemiz  >>   Sağlık ve Sosyal Durum  >>   Sağlık

 Sağlık
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.
1-    SAĞLIK           a)Genel DurumSon yasal düzenlemelerden sonra sağlık teşkilatı 3’lü bir yapıya kavuşmuş olup,İlçemizde; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı olarak çalışan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi SorumluTabipliği birimleri mevcuttur. İlçede resmi sağlık kurum ve kuruluşları olarak; 149 oda ve 334 Yataklı 1 Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1 İlçe Sağlık Müdürlüğü, 1 Toplum Sağlığı Merkezi, 1 Verem Savaş Dispanseri, 1 Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi ile 36 Aile Sağlığı Merkezi (34’ü mahallelerde, 2’si cezaevlerinde) bulunmaktadır.Özel sektörde ise; toplam 441 yataklı 6 özel hastane (Erdem Hastanesi, Atlas Hastanesi, Afiyet Hastanesi, Hisar İntercontinental Hospital, Sur Hastanesi, NP İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi), 54 yataklı 9 tıp merkezi, 9 yataklı 1 özel dal merkezi, 3 özel poliklinik, 1 Vakıf Poliklinik, 18 hekim muayenehanesi, 20 ağız ve diş sağlığı polikliniği, 88 diş hekimi muayenehanesi,  10 diş protez laboratuarı, 4 diyaliz merkezi, 2 görüntüleme merkezi, 1 ısmarlama protez-ortez merkezi, 53 optik müessesesi, 6 işitme merkezi, 2 laboratuar, 5 sağlık kabini olmak üzere toplam 229 özel sağlık kuruluşu bulunmakta, ayrıca 207 eczane, 20 ecza deposu ve 30 aktar olmak üzere toplam 257 işyeri faaliyet göstermektedir.İlçedeki resmi sağlık birimlerinde; 250 uzman doktor (17’si aile hekimi), 191 asistan doktor, 160 pratisyen hekim (143’ü aile hekimi), 14 diş hekimi olmak üzere 615 doktor, 697 yardımcı sağlık personeli (158’i aile sağlığı merkezlerinde), 246 idari, teknik ve yardımcı hizmet personeli (58’i aile sağlığı merkezlerinde) olmak üzere toplam 1.384 kamu çalışanı ile 618 hizmet alım personeli görev yapmaktadır. Toplam rakam ise 2.176’dır. İlçedeki toplam 229 özel sağlık birimlerinde ise; 623 hekim, 766 yardımcı sağlık personeli, 1.376 diğer personel olmak üzere toplam 2.765 kişi çalışmaktadır. Resmi ve özel tüm sağlık birimlerinde toplam 4.941 kişi çalışmakta olup, bunun 1.238’i doktor, 1.463’ü yardımcı sağlık personelidir.          İLÇEDEKİ TÜM SAĞLIK BİRİMLERİNDEKİ PERSONEL DURUMUNO

BİRİM

DOKTOR

Y.SAĞ.P.

DİĞ. P.

HİZ.ALIM.P

TOPLAM

1

Eğitim Araş. Hastanesi

441

501

     141

     618

1.701

2

Resmi sağlık birimleri

  14

  38

 47

 

     99

3

Aile Sağlığı Merkezleri

160

158

58  

 

   376

 

Resmi Birimler Toplamı

615

697

     246

618

2.176

4

Özel sağlık kuruluşları

623

766

   1.376

 

2.765

 

      TOPLAM

  1.238

   1.463

   1.622

     618

    4.941                                                                             b)Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi18.10.2002 tarihinde poliklinik olarak açılıp, 23.03.2004 tarihinde Devlet Hastanesi olarak yataklı tedavi hizmeti vermeye başlayıp, Ekim 2005 tarihinden itibaren Eğitim ve Araştırma Hastanesi haline gelen sağlık kuruluşu 55 dekar alanda konuşlanmış, 40.408 m² kapalı alana sahiptir. Kezban-Esat ÜNSAL ve Mustafa Kemal Semt Poliklinikleri ile Alemdağ Devlet Hastanesi de hastane bünyesinde hizmet vermektedir. Hastanede 144 banyolu, 5 normal oda olmak üzere 149 oda bulunmakta olup, 334 yatak kapasitesine sahiptir. Bunlardan 24’ü yeni doğan yoğun bakım, 16’sı yoğun bakım (Koroner, Cerrahi, Dahiliye) yatak sayısıdır. Hastanede 228 uzman, 191 asistan, 6 pratisyen, 11 diş hekimi olmak üzere toplam 436 doktor, 1 Hastane Yöneticisi, 4 başhekim yardımcısı, 1 İdari ve Mali İşler Md., 3 Yardımcısı, 1 Sağlık Bakım Hizmetler Md., 1 Yardımcısı, 1 Hasta Hizmetleri ve Sağlığı Otel Md, 1 Md. Yardımcısı olmak üzere 12 sözleşmeli idareci ile 47 idari personel, 273 hemşire, 60 ebe, 17 sağlık memuru, 36 sağlık teknikeri, 94 sağlık teknisyeni olmak üzere 501 yardımcı sağlık personeli, 12 teknik hizmetler, 47 yardımcı hizmetler olmak üzere toplam 1.056 kamu çalışanı ve 27 işçi görev yapmaktadır. Ayrıca 178 veri giriş, 270 temizlik, 27 teknik hizmet, 85 güvenlik, 18 Danışma Yönlendirme, 40 Yemekhane olmak toplam 618 hizmet alım personeli hizmet vermektedir. Toplam hastane çalışanı sayısı 1.701’dir.              Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm branşlarda poliklinik hizmeti verilmekte olup, 2014 yılında hastane bünyesinde 1.002.731 poliklinik, 564.000 acil poliklinik gerçekleştirilmiş, 24.887 hastanın yatışı sağlanmış, günübirlik ameliyatlar dahil 35.000 civarında ameliyat gerçekleştirmiştir. Özellikle prostat hastalarına yönelik robotik cerrahi uygulayan dünyadaki birkaç hastaneden birisi olarak ön plana çıkmıştır. Halen 10 adet genel, 2 adet lokal ameliyatların yapıldığı ameliyathane bulunmaktadır. Hastanenin 2014 yılı geliri 116.337.084-TL, gideri 104.561.733-TL olmuştur.

 İlçemizde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sadece Ümraniye’ye değil, başta çevre ilçeler olmak üzere tüm İstanbul’a ve Türkiye’ye hizmet vermekte olup, mekan ve yatak sayısı olarak yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle Hastane bünyesindeki 350 yataklı Kadın Hastalıkları – Doğum ve Çocuk birimleri ve kapalı otopark bina inşaatına 2012 Yılı Aralık ayında başlanmış olup, 2015 yılında hizmete açılması beklenmektedir.  Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Hasta Hakları Kurulu oluşturulmuş olup, vatandaşlarımızın şikayetlerini inceleyerek çözüm üretmeye çalışmaktadırlar. Bu çerçevede 2014 yılında kurula yapılan 124 başvurunun hepsi sonuçlandırılmış,   ayrıca 1.132 başvuruya anında çözüm getirilmiştir.

            c)İlçe Sağlık Müdürlüğüİlçe Sağlık Müdürlüğü 33 personeli ile hizmet vermekte olup, ilçedeki Özel sağlık kuruluşlarını denetlenmekte, SABİM ve BİMER aracılığıyla gelen şikayet ve müracaatların takibini yapmaktadır. Bu çerçevede 2014 yılında ilçemizde faaliyet gösteren 229 özel sağlık kuruluşunda 262 denetim, 207 eczane ve 20 ecza deposu ve 30 aktarda 484 denetim gerçekleştirilmiştir.  d)Toplum Sağlığı MerkeziBünyesinde değişik birimleri mevcut olup, bu birimler;Tütün Kontrol Birimince; Tütün denetimleri 1 ekip ve 1 araçla gerçekleştirilmekte olup, 2014 yılında yapılan 8.116 denetimde kapalı alanda tütün ürünü tüketen 135 şahsa 12.285-TL ile tüketimine müsaade eden 112 işyerine 218.242-TL ceza uygulanmıştır.Çevre Sağlığı Birimince 2014 yılında; Denetim amaçlı 3, kontrol amaçlı 240 su numunesi alınarak laboratuara gönderilmiş, 4.536 klor ölçümü yapılmış, ambalajlı su satış istasyonlarına 75 denetim gerçekleştirilmiş, yemekhanesi olan 126 okul ve kantini olan 196 okulda denetim yapılmış, 7 özel okul, 5 şirket havuzu, 2 B.B.Spor AŞ havuzu olmak üzere 14 havuzda 79 defa havuz suyu denetimi, 207 biyosidal ürün, 35 biyosidal ürün uygulama işyeri, 121 uçucu madde satan işyeri, 367 ürün denetimi yapılmıştır.Eğitim Birimince; 2014 yılında sağlık personeline yönelik 4 konuda düzenlenen seminere 460 sağlık personeli katılmış, Okul sağlığı eğitimleri çerçevesinde; 34.680 öğrenci ve 1.161 öğretmene 41  konuda 343 seans eğitim verilmiştir. Halk sağlığı eğitimleri çerçevesinde 19 konuda 25 seans eğitim yapılmış ve 2.469 kişi katılmıştır. Özel gün ve hafta eğitimleri çerçevesinde 20 konuda 59 seans eğitime 5.699 kişi katılmıştır.Hükümet Tabipliğince vefat eden 1.506 kişiye ölüm belgesi düzenlenmiştir.Ruh Sağlığı Birimince; 2014 yılında toplam 393 psikiyatri hastasının sevki gerçekleştirilmiş, aile hekimine kayıtlı 15 ruh hastası ile sağlık tedbiri uygulanan 50 çocuğun ve tedbir kararı uygulanan 76 kişinin takipleri devam etmektedir.  Kaymakamlık aracılığıyla yönlendirilen 242 psikiyatrik hastanın da sevki gerçekleştirilmiştir. Bu sevkler içinde madde bağımlısı 103 kişinin AMATEM Polikliniğine müracaatı sağlanmıştır.Çocuk Ergen Kadın Üreme Sağlığı Birimi (Ana - Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi) tarafından; 2014 yılında 12.129 bebek taranmış, 19.942 kan örneği alınmış, Konjenital Hipotroidi, Fenilketonüri ve Biyotinidaz eksikliği konusunda tahliller yapılarak 297 bebeğin hastaneye sevki yapılmış, yıl içerisinde 11.183’ü hastanede, 6’sı evde olmak üzere 11.189 doğum gerçekleşmiş, 79 bebek ölü doğum, 87 canlı doğum sonrası bebek ölümü, 1 anne ölümü gerçekleşmiştir. Talepte bulunan vatandaşlara aile planlaması çerçevesinde 143.381 adet aile planlaması materyali dağıtılmıştır.  Aşı Programları Şubesince; 2014 yılında Bebek aşılamalarında 8 tür aşı (Pentaxim1,2,3 rapel, KPA1,2,3 rapel, OPV 1,2 KKK, Hepatit B 1,2,3, BCG, Hepatit A ve Su çiçeği) yapılmış ve Okul öğrencilerine aşı kapsamında 2.043 anaokulu öğrencisine KKK, 8.939 1. sınıf öğrencisine KKK ve Tetraxim aşısı, 6.732 adet 8. sınıf öğrencisine Td aşısı uygulanmıştır.Evde Sağlık Hizmet Birimince; 1 hekim ve 2 hemşire ile 1 araçla 1.061 hasta evinde ziyaret edilip sağlık ihtiyaçları tespit edilerek, formları Üsküdar Devlet hastanesine iletilmiş ve Evde Sağlık Hizmeti almaları sağlanmıştır.Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından 2014 yılında; 38.959 kişinin aile hekimlerine kayıtları yapılmış, 2’si cezaevlerinde olmak üzere 36 Aile sağlığı Merkezindeki 163 aile hekimi işlemleri takip edilmiştir. 3 aile hekimliği boştur.0-59 ay çocuklar için 2 tur halinde düzenlenen Mop-up çocuk felci aşısı kampanyası kapsamında 1.326’sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 43.036 çocuk aşılanmıştır.Rahim ağzı kanser taramaları kapsamında Aile sağlığı merkezleri ve AÇS/AP merkezlerince toplam 1.174 HPV numunesi alınmıştır.Verem Savaş Dispanseri tarafından 163 tüberküloz hastasının takibi yapılmaktadır.2014 Yılında toplam 1.026 SABİM başvurusundan 958’i çözümlenmiş, 68’inin işlemleri devam etmekte, 107 BİMER başvurusundan 103’ü çözümlenmiş, 4’ü devam etmekte olup, Hasta hakları birimine gelen 3 başvuru da sonuçlandırılmıştır.2012 yılında Genel Sağlık Sigortasına geçişle birlikte yeşil kart yerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından gelir tespitleri yapılarak SGK’ya bildirilmekte ve tüm vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden yararlandırılması sağlanmaktadır.