T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

  

 


Bulunduğunuz Yer: İlçemiz  >>   Sağlık ve Sosyal Durum  >>   Sağlık

 Sağlık
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.


Son yasal düzenlemelerden sonra sağlık teşkilatı 3’lü bir yapıya kavuşmuş olup, İlçemizde; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı olarak çalışan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi Tabipliği birimleri mevcuttur.

İlçede resmi sağlık kurum ve kuruluşları olarak; 149 oda ve 326 Yataklı 1 Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1 İlçe Sağlık Müdürlüğü, 1 Toplum Sağlığı Merkezi, 1 Verem Savaş Dispanseri, 1 Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi ile 37 Aile Sağlığı Merkezi (35’i mahallelerde, 2’si cezaevlerinde) bulunmaktadır.

Özel sektörde ise; toplam 441 yataklı 6 özel hastane (Erdem Hastanesi, Atlas Hastanesi, Afiyet Hastanesi, Hisar İntercontinental Hospital, Sur Hastanesi, NP İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi), 7 tıp merkezi, 4 özel poliklinik, 1 Vakıf Poliklinik, 1 özel dal merkezi, 14 hekim muayenehanesi, 14 ağız ve diş sağlığı polikliniği, 83 diş hekimi muayenehanesi,  10 diş protez laboratuarı, 4 diyaliz merkezi, 2 görüntüleme merkezi, 1 protez-ortez uygulama ve satış merkezi, 48 optik müessesesi, 7 işitme merkezi, 2 laboratuar, 3 sağlık kabini bulunmakta, ayrıca 210 eczane, 15 ecza deposu ve 32 aktar faaliyet göstermektedir.

İlçedeki resmi sağlık birimlerinde; 223 uzman doktor (12’si aile hekimi), 182 asistan doktor, 159 pratisyen hekim (149’u aile hekimi), 16 diş hekimi olmak üzere 580 doktor, 667 yardımcı sağlık personeli (159’u aile sağlığı merkezlerinde), 221 idari, teknik ve yardımcı hizmet personeli (58’i aile sağlığı merkezlerinde) olmak üzere toplam 1.468 kamu çalışanı ile 610 hizmet alım personeli görev yapmaktadır. Toplam rakam ise 2.041’dir.

İlçedeki toplam 207 özel sağlık birimlerinde ise; 533 hekim, 806 yardımcı sağlık personeli, 1.384 diğer personel olmak üzere toplam 2.723 kişi çalışmaktadır.

Resmi ve özel tüm sağlık birimlerinde toplam 4.026 kişi çalışmakta olup, bunun 1.113’ü doktor, 1.473’ü yardımcı sağlık personelidir.

İLÇEDEKİ TÜM SAĞLIK BİRİMLERİNDEKİ PERSONEL DURUMU

NO

BİRİM

DOKTOR

Y.SAĞ.P.

DİĞ. P.

HİZ.ALIM.P

TOPLAM

1

Eğitim Araş. Hastanesi

404

457

     129

     610

1.600

2

Resmi sağlık birimleri

 15

  51

 34

 

   100

3

Aile Sağlığı Merkezleri

161

159

58  

 

  378

 

Resmi Birimler Toplamı

580

667

221

610

2.078

4

Özel sağlık kuruluşları

533

806

1384

 

2.723

 

      TOPLAM

  1.113

  1.473

   1.605

     610

    4.801

                              

DİĞER RESMİ SAĞLIK BİRİMLERİ PERSONEL DURUMU

BİRİM

UZMAN DOKTOR

PRATİSYEN HEKİM

DİŞ HEKİMİ

ECZACI

YARDIMCI SAĞ. PER.

DİĞER PERSONEL

TOPLAM

İLÇE SAĞLIK MD.

 

2

5

2

22

6

37

TOPLUM SAĞ. MER.

1

6

0

 

25

24

56

VEREM SAVAŞ DİSP.

 

 

 

 

1

 

1

ANA-ÇOCUK SAĞ. A.P.M.

 

1

 

 

3

2

6

TOPLAM

1

9

5

2

51

32

100

37 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

12

149

 

 

159

58

378

GENEL TOPLAM

13

158

5

2

210

90

478


            ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI SAYI VE PERSONEL DURUMU

NO

SAĞLIK KURULUŞ TÜRÜ

SAYI

HEKİM

Y.SAĞ.P.

DİĞ.PER

TOP.PER.

YATAK

1

Özel Hastaneler

6

254

543

856

1653

441

2

Tıp Merkezleri

7

98

124

174

396

 

3

Özel Poliklinikler

4

6

6

14

26

 

4

Vakıf Poliklinikleri

1

18

6

27

51

 

5

Özel Dal Merkezleri

1

9

3

47

59

 

6

Doktor Muayenehaneleri

14

14

0

24

38

 

7

Ağız ve Diş Sağ. Polikl.

14

36

0

30

66

 

8

Diş Muayenehaneleri

83

83

0

83

166

 

9

Diş Protez Laboratuarları

10

0

16

20

36

 

10

Diyaliz merkezleri

4

     11

45

41

97

 

11

Görüntüleme merkezleri

2

2

2

4

8

 

12

Protez-Ortez Uyg.Sat. M.

1

0

1

4

5

 

13

Optik Müesseseleri

48

0

48

50

98

 

14

İşitme Merkezleri

7

0

7

7

14

 

15

Laboratuarlar

2

2

2

3

7

 

16

Sağlık Kabinleri

3

0

3

0

3

 

 

TOPLAM

207

533

806

1384

2723

441                                           İLÇEDEKİ ECZANE VE ECZA DEPOLARI

NO

TÜRÜ

SAYISI

1

İlçede faaliyet gösteren eczane sayısı

210

2

İlçede faaliyet gösteren ecza deposu sayısı

15

3

İlçede faaliyet gösteren aktar sayısı

32

 

Toplam

257

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi; 18.10.2002 tarihinde poliklinik olarak açılıp, 23.03.2004 tarihinde Devlet Hastanesi olarak yataklı tedavi hizmeti vermeye başlayıp, Ekim 2005 tarihinden itibaren Eğitim ve Araştırma Hastanesi haline gelen sağlık kuruluşu 55 dekar alanda konuşlanmış, 40.408 m² kapalı alana sahip hastane hizmet binası, 350 araçlık araç park yeri olan büyük bir birimdir. Kezban-Esat ÜNSAL ve Mustafa Kemal Semt Poliklinikleri ile Alemdağ Devlet Hastanesi de hastane bünyesinde hizmet vermektedir.

Hastanede 144 banyolu, 5 normal oda olmak üzere 149 oda bulunmakta olup, 326 yatak kapasitesine sahiptir. Bunlardan 24’ü yeni doğan yoğun bakım, 16’sı yoğun bakım (Koroner, Cerrahi, Dahiliye) yatak sayısıdır. Hastanede 210 uzman, 182 asistan, 1 pratisyen, 11 diş hekimi olmak üzere toplam 404 doktor, 1 Hastane Yöneticisi, 1 Başhekim, 2 başhekim yardımcısı, 1 İdari ve Mali İşler Md., 3 Yardımcısı, 1 Sağlık Bakım Hizmetler Md., 1 Yardımcısı, 1 Hasta Hizmetleri ve Sağlığı Otel Md, 1 Md. Yardımcısı olmak üzere 12 sözleşmeli idareci ile 49 idari personel olmak üzere 61 idari kadro personeli, 253 hemşire, 57 ebe, 109 sağlık memuru olmak üzere 457 yardımcı sağlık personeli, 14 teknik hizmetler, 45 yardımcı hizmetler olmak üzere 981 kamu çalışanı ve 9 işçi görev yapmaktadır. Ayrıca 173 veri giriş, 270 temizlik, 27 teknik hizmet, 85 güvenlik, 15 Danışma Yönlendirme, 40 Yemekhane olmak toplam 610 hizmet alım personeli hizmet vermektedir. Toplam hastane çalışanı sayısı 1.600’dür.

ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PERSONEL DURUMU


GÖREVİ

SAYI

 

GÖREVİ

SAYI

DOKTORLAR

404

 

YARDIMCI SAĞLIK PERS.

457

Uzman Doktor

210

 

Biyolog

2

Diş Hekimi

 11

 

Diyetisyen

3

Asistan Doktor

182

 

Eczacı

7

Pratisyen Hekim

  1

 

Psikolog

2

İDARİ KADRO

61

 

Fizyoterapist

4

Hastane Yöneticisi

  1

 

Hemşire

    253

Başhekim

  1

 

Ebe

      57

Başhekim Yardımcısı

  2

 

Sağlık Memuru

    109

İdari ve Mali Hiz Md. ve Yrd.

 4

 

Sağlık Teknikeri

14

Sağlık Bakım Hiz. Md. ve Yrd.

 2

 

Sağlık Teknisyeni

3

Hasta hiz. ve sağ. Otel md ve yrd.

 2

 

Tıbbi Teknolog

2

Şef, VHKİ, Memur, Ayn. Saymanı

49

 

Sosyal Çalışmacı

1

TEKNİK HİZMETLER

 14

 

KAMU ÇALIŞAN TOPLAMI

     981

Mühendis

 5

 

(969 memur + 12 söz.yönetici)

 

Teknisyen – Teknisyen Yrd.

 9

 

İŞÇİ

  9

YARDIMCI HİZMETLER

45

 

HİZMET ALIMI PERSONELİ

610

Aşçı

  4

 

Veri Giriş Personeli

173

Bekçi

  1

 

Temizlik Personeli

270

Hizmetli

       35

 

Teknik Hizmet Personeli

  27

Şoför

  5

 

Güvenlik Personeli

  85

 

 

 

Danışma - Yönlendirme

  15

 

 

 

Yemekhane

  40

 

 

 

GENEL TOPLAM

1.600

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm branşlarda poliklinik hizmeti verilmekte olup, 2013 yılında hastane bünyesinde 1.844.326 poliklinik gerçekleştirilmiş, 25.928 hastanın yatışı sağlanmış, günübirlik ameliyatlar dahil 39.579 ameliyat gerçekleştirmiştir. Özellikle prostat hastalarına yönelik robotik cerrahi uygulayan dünyadaki birkaç hastaneden birisi olarak ön plana çıkmıştır. Halen 10 adet genel, 2 adet lokal ameliyatların yapıldığı ameliyathane bulunmaktadır. Hastanenin 2013 yılı gelir toplamı 103.932.547-TL, gider toplamı 103.021.195-TL olmuştur.

İlçemizde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sadece Ümraniye’ye değil, başta çevre ilçeler olmak üzere tüm İstanbul’a ve Türkiye’ye hizmet vermekte olup, mekan ve yatak sayısı olarak yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle Hastane bünyesindeki 350 yataklı Kadın Hastalıkları – Doğum ve Çocuk birimleri ve kapalı otopark bina inşaatına 2012 Yılı Aralık ayında başlanmış olup, gelecek yıl hizmete açılması beklenmektedir.

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Hasta Hakları Kurulu oluşturulmuş olup, vatandaşlarımızın şikayetlerini inceleyerek çözüm üretmeye çalışmaktadırlar. Bu çerçevede 2013 yılında kurula yapılan 102 başvurunun hepsi sonuçlandırılmış,   ayrıca 1.250 başvuruya anında çözüm getirilmiştir.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından;

Özel sağlık kuruluşları denetlenmekte olup, bu çerçevede 2013 yılında ilçemizde faaliyet gösteren 207 özel sağlık kuruluşunda denetim gerçekleştirilmiş, 210 eczane ve 15 ecza deposunun hepsi denetlenmiştir.

Toplum Sağlığı Merkezi tarafından;

Tütün Kontrol Birimince; Tütün denetimleri 1 ekip ve 1 araçla gerçekleştirilmekte olup, 2013 yılında yapılan 5.913 denetimde kapalı alanda tütün ürünü tüketen 77 şahıs ile tüketimine müsaade eden 217 işyerine ceza uygulanmıştır.

Çevre Sağlığı Birimince 2103 yılında; Denetim amaçlı 3, kontrol amaçlı 207 su numunesi alınarak laboratuara gönderilmiş, 5.000 klor ölçümü yapılmış, ambalajlı su satış istasyonlarına 76 denetim gerçekleştirilmiş, 78 okulda denetim yapılmış, 5 özel okul, 4 şirket havuzu, 2 B.B.Spor AŞ havuzu olmak üzere 11 havuzda 107 defa havuz suyu denetimi, 81 biyosidal ürün, 57 oyuncak, 38 deterjan denetimi gerçekleştirilmiştir.

Organ Bağış Birimince; 2013 yılında 14 kişiden organ bağışı sağlanmış, ilçemizde vefat eden 726 kişiye ölüm belgesi düzenlenmiştir.

Eğitim Birimince; 2013 yılında sağlık personeline yönelik 4 konuda düzenlenen seminere 377 sağlık personeli katılmış, Okul sağlığı eğitimleri çerçevesinde; 52.631 öğrenci ve 1.565 öğretmene 43  konuda 443 seans eğitim verilmiştir. Halk sağlığı eğitimleri çerçevesinde 13 konuda 29 seans eğitim yapılmış ve 2.027 kişi katılmıştır. Özel gün ve hafta eğitimleri çerçevesinde 12 konuda 55 seans eğitime 8.011 kişi katılmıştır.

Ruh Sağlığı Birimince; 2013 yılında toplam 235 psikiyatri hastasının sevki gerçekleştirilmiş, aile hekimine kayıtlı 15 ruh hastası ile sağlık tedbiri uygulanan 32 çocuğun ve tedbir kararı uygulanan 26 kişinin takipleri devam etmektedir.  Kaymakamlık aracılığıyla yönlendirilen 162 psikiyatrik hastanın da sevki gerçekleştirilmiştir. Bu sevkler içinde madde bağımlısı 43 kişinin  AMATEM, 6 çocuğun ÇAMATEM Polikliniğine müracaatı sağlanmıştır.

Çocuk Ergen Kadın Üreme Sağlığı Birimi (Ana - Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi) tarafından; 2013 yılında 11.790 bebek taranmış, 26.080 kan örneği alınmış, Konjenital Hipotroidi, Fenilketenüri ve Biyotinidaz eksikliği konusunda tahliller yapılarak 146 bebeğin hastaneye sevki yapılmış, yıl içerisinde 11.854’ü hastanede, 7’si evde olmak üzere 11.861 doğum gerçekleşmiş, 71 bebek ölü doğum, 65 canlı doğum sonrası bebek ölümü, 2 anne ölümü gerçekleşmiştir. Talepte bulunan vatandaşlara aile planlaması çerçevesinde 203.247 adet aile planlaması materyali dağıtılmıştır.  

Aşı Programları Şubesince; 2013 yılında Bebek aşılamalarında 8 tür aşı (Pentaxim1,2,3 rapel, KPA1,2,3 rapel, OPV 1,2 KKK, Hepatit B 1,2,3, BCG, Hepatit A ve Su çiçeği) yapılmış ve 11.226  bebek, %98,6 oranında aşılanmıştır. Okul öğrencilerine aşı kapsamında 3.416 anaokulu öğrencisine KKK, 12.778 1. sınıf öğrencisine KKK ve Tetraxim aşısı, 7.178 adet 8. sınıf öğrencisine Td aşısı uygulanmıştır.

Verem Savaş Dispanseri tarafından 163 tüberküloz hastasının takibi yapılmaktadır.

2012 yılında Genel Sağlık Sigortasına geçişle birlikte yeşil kart yerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından gelir tespitleri yapılarak SGK’ya bildirilmekte ve tüm vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden yararlandırılması sağlanmaktadır.   

 

Ümraniye Kaymakamlığı
Atatürk Mah.Fatih Sultan Mehmet Cad.Ümraniye Kaymakamlık Binası Ümraniye /İSTANBUL Posta Kodu : 34768 E-Posta: umraniye@istanbul.gov.tr