facebook.com/umraniyekaymakamligi  twitter.com/TC_Umraniye
T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


Bulunduğunuz Yer: Haberler

 Ümraniye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'ndan İş İlanı
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

Ümraniye Kaymakamlığına bağlı olarak çalışan, İstanbul İli Ümraniye İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirlenen şart ve usullere göre 10 adet "Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi" ünvanlı personel alınacaktır.

Belirlenen şartları taşıyan adayların internet üzerinden;

adresinden ya da ilan listesi sayfasında bulunan Başvur düğmesine tıklayarak müracaatları mümkündür. Her aday Türkiyedeki sadece bir S.Y.D. Vakfının iş ilanına başvuru yapabilir. Online başvuru “ ön başvuru” niteliğinde olup, şartlarda belirtilen okullardan birinden mezun olduğuna dair diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi ile KPSS sonuç çıktısı Vakıf Müdürlüğüne teslim edildikten sonra sisteme giriş yapılacak ve başvuru tamamlanmış olacaktır. Elektronik ortamdan müracaat süresi 23.08.2012 - 03.09.2012 tarihleri arası olup, evrak teslimi 06.09.2012 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar tamamlanmalıdır. İŞ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

a) Genel şartlar:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3- 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak (06.09.1977 ve sonrası doğumlular),

4- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6- Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl ya da daha fazla süre ile hapis cezasına, ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,


b)
Özel şartlar:

1- 4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından; Fakültelerin Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümleri ile Siyasal, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, İktisat veya Eğitim Fakültesi mezunu olmak,

2- İşe alım sürecinde geçerli olan 2011 veya 2012 Yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS P3 türünde en az 60 puan almış olmak,

3- Sosyal İletişim becerisine sahip olmak,

4- Bilgisayar ofis programlarını kullanabilmek,

5- Vakıf iş tanımındaki görevleri aksatacak nitelikte özür’ü bulunmamak.

İŞE ALIM SÜRECİ

Müracaat eden adaylar Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS P3 türünde almış oldukları puanlar itibariyle sıralanarak, en yüksek puanlı 30 kişi (alınacak personel sayısının 3 katı aday) mülakata çağırılarak alınacak 10 kişi belirlenecektir.

Mülakatlar 10 - 11 Eylül 2012 tarihlerinde Ümraniye Kaymakamlığında yapılacaktır. Başarılı olan adayların işe alımları Genel Müdürlüğün onayına sunulacak, onay sonrası yapılacak sözleşme ile ilgililer Eylül ayında işe başlatılacaktır. Mülakat aşamasında adaylara bilgisayar kullanımı ve belirtilen nitelikleri taşıyıp taşımadığına dair test uygulanabilecektir.

İşe alımına karar verilen adaylardan, genel ve özel şartlarda öngörülen belgelerin asılları istenecek ve birer fotokopisi alınacaktır.

İŞ ŞARTLARI VE ÜCRET DURUMU

İş şartları İş Tanım Formunda detaylı açıklanmış olup, ağırlıklı olarak saha çalışması şeklinde haftalık 40 saat çalışma öngörülmüştür. İhtiyaç halinde ücretlendirilmek kaydı ile mesai (fazla çalışma) uygulanabilir. Aylık ücret brüt 3.011-TL (Net: yaklaşık 2.222-TL) olup, yıllık 2 ikramiye öngörülmektedir. Devlet memurlarına 6 ayda bir yapılan zamlar Genel Müdürlükçe vakıf personeline yansıtılmaktadır. İş'in deneme süresi 2 ay olup, memnuniyetsizlik durumunda bu süre zarfında sözleşme feshedilebilir.

İlgililere ilanen duyurulur.

22.08.2012

                                                                                                                Mustafa ÇEK

                                                                                                          Ümraniye Kaymakamı

                                                                                                              Vakıf Başkanı

ADRES :

Ümraniye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü

Yamanevler Mahallesi Alemdağ Caddesi No: 137-1

(Son Durak Mevkii)   Ümraniye – İSTANBUL

TELEFON : 0.216.3444823

                   0.216.4619461


Bu içerik toplam 389.737 kez gösterildi, Site toplam 767.955 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 18 kişi geziyor.